O nás 2017-10-19T09:26:13+00:00

O NÁS

EXPIRIO

Spoločnosť Expirio s.r.o. vznikla ako malá strat-up spoločnosť v oblasti informačných technológií. Túto oblasť pokrývala aj po prebratí spoločnosti novým majiteľom v roku 2014.

Naďalej pôsobila ako malá firma zabezpečujúca vývoj menších web stránok a poskytujúca rôzne IT služby.

Začiatkom roku 2017 začala bližšia spolupráca so spoločnosťou Wydrex, pre ktorú spoločnosť vytvorila web stránku a spolupracuje pri otváraní nových trhov pre čistiarne odpadových vôd.

Na jar 2017 vznikla myšlienka užšej spolupráce na Slovenskom trhu. Nakoľko majiteľ spoločnosti prostredníctvom inej firmy poskytoval služby rozvoja a správy nehnuteľnosti bolo už k rozhodnutiu stať sa obchodno – realizačným partnerom spoločnosti Wydrex s.r.o. pre Slovenskú republiku iba kúsok.

V súčasnosti sa spoločnosť Expirio s.r.o. sústreďuje primárne na oslovenie slovenského trhu s unikátnym riešením čistenia odpadových vôd, ktoré spoločnosť Wydrex s.r.o. zastupuje.

Spoločnosť Wydrex s.r.o. je distribútorom slovenských výrobcov technológií pre čistenie vody, ktorí vyvinuli jednu z najefektívnejších metód biologického čistenia odpadových vôd.

Postavenie spločnosti voči distribútrovi a autorovi technológie