O NÁS

EXPIRIO

Spoločnosť Expirio s.r.o. vznikla ako malá strat-up spoločnosť v oblasti informačných technológií. Túto oblasť pokrývala aj po prebratí spoločnosti novým majiteľom v roku 2014.

Naďalej pôsobila ako malá firma zabezpečujúca vývoj web stránok a poskytujúca rôzne IT služby.

Začiatkom roku 2017 začala bližšia spolupráca so spoločnosťou Wydrex s.r.o., pre ktorú spoločnosť vytvorila web stránku a spolupracuje pri otváraní nových trhov pre čistiarne odpadových vôd.

Na jar 2017 vznikla myšlienka užšej spolupráce na Slovenskom trhu čistiarní odpadových vôd. Nakoľko majiteľ spoločnosti Expirio s.r.o. prostredníctvom inej firmy poskytoval služby rozvoja a správy nehnuteľnosti bolo už k rozhodnutiu stať sa obchodno – realizačným partnerom spoločnosti Wydrex s.r.o. pre Slovenskú republiku iba kúsok.

V súčasnosti sa spoločnosť Expirio s.r.o. sústreďuje primárne na oslovenie slovenského trhu s unikátnym riešením čistenia odpadových vôd, ktoré spoločnosť Wydrex s.r.o. zastupuje. Spoločnosť Expirio s.r.o. je oprávneným prevádzkovaetľom kanalizáciíí a čistiarní odpadových vôd do 25.000 EO. Zároveň vytvára sieť partnerov a budúcich zamestnancov pre zvládnutie aj veľkých zákaziek na výstavbu a rekonštrukciu ČOV.

Spoločnosť Wydrex s.r.o. je distribútorom slovenských výrobcov technológií pre čistenie vody, ktorí vyvinuli jednu z najefektívnejších metód biologického čistenia odpadových vôd.

Postavenie spločnosti voči distribútrovi a autorovi technológie