Kontakt

Názov spoločnosti: Expirio s.r.o.
Ulica: Veternicová 24
Mesto: Bratislava
PSČ: 841 05
Krajina: Slovak republic
European Union
IČO: 46 588 426
DIČ: 20 2346 9448
TEL: +421 918 229 260
Email: office@expirio.sk