82%

MENŠIA ROZLOHA ČISTIARNE

50%

ÚSPORA ENERGIE

91%

MENEJ KALU

100%

BEZ ZÁPACHU

KVALITA VÝSTUPNEJ VODY NAŠICH ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VôD

Kvalita výstupnej vody z našich čistiarní odpadových vôd spĺňa najprísnejšie svetové štandardy a dosahuje násobne lepšie výsledky ako v súčasnosti vyžaduje Európska legislatíva.

Inštalovaním ČOV spoločnosťou Expirio s.r.o. získate istotu, že aj v prípade razantného sprísnenia noriem nebudete potrebovať nepredvídané investície do úpravy čistiarne.

Na základe exkluzívnej dohody s autorom technológie vieme pre Slovensko poskytnúť najvyššiu možnú kvalitu biologického čistenia odpadových vôd.

Eco friendly ČOV

  • Bez toxického kalu

  • Bez chémie

  • 100% biologické procesy

  • Čistá voda na výstupe

Ekonomika – úspory oproti štandardnej technológii

  • Overená reálna úspora 50% na spotrebe elektrickej energie

  • Bez potreby výmeny pohyblivých častí

  • Mnimálne mzdové náklady – iba veľké čistiarne vyžadujú krátku každodennú kontrolu

  • Až 5-násobne predĺžená trvanlivosť čerpadiel

Najmodernejšie riadenie v oblasti čistiarní odpadových vôd

IoT (Internet of Things) – vyhodnocovanie a riadenie lokálne a aj cez internet na dosiahnutie najlepších parametrov.  Individualizované riadenie pre každú čistiareň samostatne.