Webdevelopment

Corporate identity Máte záujem o túto službu ? Objednať

Pri vývoji webových aplikácii pokrývame celý cyklus tvorby aplikácii zahŕňajúci prvotnú konzultáciu a špecifikáciu požiadaviek, tvorbu grafických návrhov, analýzu a návrh programovej časti aplikácie a finálne testovanie a nasadenie aplikácie do produkčného prostredia. Využívame technológie XHTML, CSS, AJAX, JavaScript, XML a XSLT spolu s programovacím jazykom PHP. Podľa potreby vieme zabezpečiť aj aplikácie využívajúce webových služieb postavené na báze REST a SOA protokolu.

Vývoj aplikácií a najnovšie trendy sledujeme a navrhujeme našim klientom nekonvenčné a častokrát aj inovatívne prístupy na riešenie daných problémov. Dôležitým faktorom pri vývoji efektívneho riešenia je komunikácia, preto sú naši klienti dostatočne informovaní o priebehu prác. Informovanosť a správna analýza je pre nás kľúčom k postaveniu konkurencieschopného systému, preto týmto faktorom venujeme dostatočnú pozornosť a konzultujeme každý detail.