Print design

Corporate identity Máte záujem o túto službu ? Objednať

Reklama a propagácia sú kľúčovými prvkami pri zviditeľnení firmy, presadení firemných záujmov a konvertovaní návštevníkov na zákazníkov. Nielen internetová propagácia napomáha zvýšiť dopyt a zisk, ale aj hmatateľné tlačené materiály vo vzájomnej interakcii s cieľovou skupinou zákazníkov dokážu mať správny efekt pre Vaše podnikanie. Materiály určené priamo pre reklamnú kampaň so zväčša informatívnym charakterom ako napríklad billboardy, plagáty a bulletíny sú v dnešnej dobe takmer nepostrádateľné.

V kombinácii s dokumentmi so serióznym obsahom obohateným ľahkým dizajnom utužia dobré meno firmy a podnikovú značku na trhu. Takéto offline marketingové nástroje vhodne dopĺňajú korporátnu identitu firmy a napomáhajú budovať jej povedomie. V rámci Vašich požiadavok sa postaráme o celkovú realizáciu Vaších podmienok a predstáv od designu tlačovín až po ich prípravu pre formáty podporované tlačou.