Corporate Identity

Corporate identity Máte záujem o túto službu ? Objednať

V oblasti médií je potrebné vybudovať si trvalý imidž podniku a zabezpečiť si individuálnu a ľahko zapamätateľnú formu reprezentácie na trhu. Vizuálnu formu komunikácie tvorí hlavne logotyp, vizitky a hlavičkové papiere spolu s obálkami. Korporátne farby a hlavne jedinečný design logotypu diferencujú podnik na trhu a určujú zameranie a štýl vystupovania a pôsobenia firmy vo svojom odbore. Princípy používania logotypu, určenie farebnej škály a ďalšie dôležité detaily pre správne grafické spracovanie firemných charakteristík sú definované v grafických manuáloch. Pre firmu alebo jednotlivca je potrebné zaistiť si konzistentnosť prezentačnej formy vo všetkých sférach, nielen prostredníctvom médií ale aj v priamej interakcii so zákazníkom.

Túto sféru Vám pomôžeme pokryť vytváraním esteticky prívetivých reprezentačných materiálov, so zámerom vyzdvihnúť úroveň firmy a jej filozofiu. Originálne hlavičkové papiere, elegantné vizitky a podobne zladené obálky tvoria nenásilnú formu spätnej komunikácie a svojím designom dvíhajú povedomie firemnej značky. Po konzultáciách s Vami vyberieme práve tie, ktoré Vám chýbajú, alebo sa k zvýšeniu povedomia o Vás najviac hodia.