Prekladateľstvo ToR

Klient: ToR
Projekt: Prekladateľstvo ToR
Dátum realizácie: december 2009
Rozsah prác: Webdesign

Na podnet klienta bol vytvorený dizajn spolu s logotypom pre lepšiu prezentáciu celkovej identity podniku. Súčasťou návrhu bol aj dizajn interaktívnej kalkulačky.