Dovolená s lodí (koncept)

Klient: Cobra design
Projekt: Dovolená s lodí (koncept)
Dátum realizácie: december 2009
Rozsah prác: Webdesign, Outsourcing

Koncept internetovej prezentácie pre výberové konanie,ktoré bolo organizované firmou Cobra Design. Návrh prezentácie bol zameraný na zdôraznenie ponuky,zaujatie zákazníka hornou časťou a ľahkú orientáciu na prezentácii.