Klient: S2G band
Projekt: S2G band
Dátum realizácie: september 2008
Rozsah prác: Webdesign, Webdevelopment

Design bol vytvorený na základe požiadavky kapely S2G, ktorá prefereovala ľahký grunge style design.