ToR

Klient: PrekladateľstvoToR
Projekt: ToR
Dátum realizácie: december 2009
Rozsah prác: Logotyp

Návrh logotypu k internetovej prezentácii za účelom komplexnej identity klienta.Dôraz kladený na jednoduchosť a eleganciu.