FSV UK (concept)

Klient: Fakulta Sociálnych vied UK
Projekt: FSV UK (concept)
Dátum realizácie: jún 2010
Rozsah prác: Webdesign

Vytvorenie návrhu portálu do súťaže pre Fakultu Sociálnych vied Kralovej Univerzity. Dôraz bol kladený na zachovanie moderného, pútavého a zároveň jednoduchého štýlu s prehľadnou navigáciou a vytvorenie prostredia školskej tématiky.